mercredi 25 janvier 2017

TE-HIALA SIGARA : TOROLALANA

Posted by admin On mai - 31 - 2012 ADD COMMENTS

Marihin’ny firenena maneran-tany isan-taona ny andron’ny 31 Mey hanentanana ny olona mba tsy hifoka sigara. Sokajiana ao anatin’ny  zavamahadomelina manaitaitra ny fiasan’ny atidoha ny sigara ary marobe ireo singa mitondra poizina ao amin’ny vatana entin’ny setro-tsigara. Olona an-tapitrisany maro koa no maty vokatry ny sigara satria vokatry ny fikarohana natao raha olona iray no maty noho ny SIDA dia olona 3 kosa no maty noho ny sigara.

Mba ho fisorohana ireo voka-dratsy isan-karazany izay entin’ny sigara sy ho fanampiana ireo mpifoka te-hiala amin’izany fahazarana izany dia indro atolotra amin’izao fotoam-panentanana izao ny TOROLALANA HO AN’IREO IZAY TE-HIALA SIGARA.

Dingana maromaro no tokony harahina hahatongavana amin’izany tanjona amin’ny fialana sigara izany izay tsiahivina fa mitaky faniriana sy ezaka avy amin’ny mpifoka sigara tsirairay avy ny fanatanterahana ireto torolalana ireto ary hanampy azy ireo ho « OLONA MIAINA TSY MISY SIGARA ».

 

I-FANTARO RAHA MIANKIN-DOHA AMIN’NY SIGARA IANAO:

1.Hafiriana aorian’ny fifohazanao @ maraina ianao no mifoka sigara voalohany?

 • 5mn aorian’ny fifohazana……………………….. 3
 • 6mn ka hatr@ atsasakadiny aoriana……… 2
 • 31mn ka hatr@ ora iray………………………….. 1
 • Aorian’ny adiny iray………………………………… 0

 

2.Sarotra aminao ve ny tsy mifoka sigara any @ ireo toerana tsy azo anaovana izany?

 • Eny………………………………………………………….. 1
 • Tsia…………………………………………………………. 0

 

3.Fotoana inon ao anatin’ny andro iray no tena sarotra aminao ny tsy mifoka sigara?

 • Tapak’andro maraina…………………………….. 1
 • Amin’ny fotoana rehetra…………………………. 0

 

4.Firy ny sigara fohinao isan’andro?

 • Latsaky ny 10………………………………………….. 0
 • 11 isa ka hatr@ 20…………………………………. 1
 • 21 isa ka hatr@ 30…………………………………. 2
 • Mihoatra ny 31………………………………………… 3

 

5.Tsapanao fa matetika kokoa ve ianao mifoka sigara mandritra ny tapak’andro maraina raha oharina amin’ny tolakandro?

 • Eny………………………………………………………….. 1
 • Tsia…………………………………………………………. 0

 

6.Mifoka sigara ve ianao rehefa marary, indrindra ka voatazona eo am-pandriana?

 • Eny………………………………………………………….. 1
 • Tsia…………………………………………………………. 0

Totaliny: ……/ 10

 

                 Valin’ny fitsapana:

0 – 2: tsy miankin-doha @ sigara ianao

3 – 4: manomboka miankin-doha @ sigara ianao

5 – 10: tena efa miankin-doha @ sigara ianao

II-IREO FITAOVAM-PIADIANA TSY MAINTSY AMPIASAINAO ENTINAO MIADY AMIN’NY FANIRIANA TE-HIFOKA SIGARA

1.Averimbereno hatrany ireto teny baiko ireto hanamafy orina ny ezaka ataonao :

« Tena mahatsara ahy ny miaina tsy misy sigara »

« Tiako ny miaina tsy misy sigara »

« Vitako ny miaina tsy misy sigara »

 

2.Diovy matetika ny ativavanao, indrindra rehefa avy misakafo. Tsara kokoa raha borosiana amin’ny dentifrice manimanitra ny nify hisakanana ny faniriana te-hifoka sigara isaky ny avy misakafo.

 

3.Raha vao mifoha, maka rivotra 10 minitra isa-maraina ary manaova fisefoana lalina miadana maromaro.

 

4.Misotroa rano na ranom-boankazo iray vera isan’ora. Tokony hahatratra 2 litatra isan’andro ny zava-pisotro sotroinao.

 

5.Mahereza mihinana ana-manta sy legioma ary voakanzo isan-karazany ao anatin’ny iray andro.

 

6.Mamihina zavatra eny ampelatanana ary averimbereno izany fihetsika izany mandritra ny fotoana isehoan’ny filanao sigara.

 

7.Manaria dia amin’ny alalan’ny fanaovanao zavatra mahafinaritra sy mahasoa anao. Ialao ireo toe-javatra mety hiteraka stress na fahasorenana ho anao.

 

8.Manaova fampiasam-batana isan’andro amin’ny ora raikitra : dia an-tongotra, hazakaza-madinika, bisikileta, fanatanjahan-tena hafa voalanja.

 

9.Mamorona fahazarana vaovao hanoloana ny fanaonao taloha izay niaraka tamin’ny fifohana sigara.

 

10.Esory amin’ny toerana fametrahanao azy ny sigara sy forongony mety hanintona anao hifoka (fonon-tsigara, fandrehetana, fanariana tain-tsigara,…).

 

III-IREO FITSIPIKA FOTOTRA EFATRA TSY MAINTSY SOROHANA TSY HIVERENANA MIFOKA SIGARA

Manampy anao hisoroka amin’ny fiverenana mifoka sigara (rechute) ny fiambenana amin’ireto toe-javatra mateti-pitranga ireto :

1.HANOANANA :

F   Aza manao noana tafahoatra ary misakafoana amin’ny ora raikitra mba hahatonga ny vatanao hiasa amin’ny fomba mitohy sy tsy miovaova firy.

2.HATEZERANA :

F   Ezaho araka izay tratra ny tsy ho tezitra. Jereo amin’ny lafitsarany ny trangan-javatra miseho.

3.MANIRERY :

F   Aza ny sigara no ataonao namana fa miresaha amin’ny olona mety hanohana anao ary zarao azy ny iainanao fa mety afaka hanampy anao izy.

4.HAVIZANANA :

F   Alamino ny fandaharam-potoananao ary manokana fotoana hialana sasatra fa ny tsy fahampian’izany dia mety hiteraka tsy fahafehezana ny fihetsem-po.

 

 

 

 

 

 

IV-HAFATRA HO ANAO MIALA SIGARA

 • Hamafiso orina ny fanapahan-kevitrao « tsy hifoka sigara intsony » ho an’ny tenanao ary manoloana ny manodidina anao.
 • Ialao hatrany ireo toe-javatra mety hiteraka fakam-panahy ho anao ka hanintona anao hifoka sigara.
 • Manomana tetikady hatrany hanoherana ny filanao mifoka sigara.
 • Ilazao ny manodidina anao fa « miala sigara ianao ». Aza miala tsiny amin’ny tsy fifohanao ary ataovy hentitra ny fandavanao tsy hifoka intsony.
 • Mifidiana olona hanohana sy hanampy anao amin’ny tsy fifohana.
 • Ataovy an-tsaina hatrany ireo tombotsoa ho azonao raha tafala sigara ianao.

 

V-FANTARO IREO TOMBOTSOA AZON’IREO TAFALA SIGARA

Adiny valo aorian’ny tsy hifohana sigara:

Mihena ny tahan’ny poizina ao anaty ra.

Miha-mahazo vahana ny fiainan’ny sela ao anaty.

 

Iray andro aorian’ny hijanonana:

Manomboka manary ny poizina ateraky ny setroka ny avokavoka

Tsy misy nicotine intsony ao anaty vatana.

 

Roa andro aoriana:

Mihatsara ny fahenoana fofona sy tsiron-kanina satria manomboka mitsiry ireo retsika vaovao misahana izany.

 

Telo andro aoriana:

Tsy manano-sarotra ny miaina.

Miha-mahazo aina ny lalan-drivotra ao amin’ny tratra.

 

Tapa-bolana ka hatramin’ny telo volana aoriana:

Mihena ny kohaka mateti-piseho taloha.

Tsy mora vizana intsony.

 

Sivy volana aoriana:

Tsy mora sempotra intsony na manao ezaka aza satria misolo vaovao ny cils bronchiques.

 

Herintaona aoriana:

Mihena ny mety hahazoana aretim-po maharitra (infarctus du myocarde).

Tsy atahorana ny mety hahatapaka lalan-drà.

 

5 taona aoriana:

Mihena ny mety hahazoana homamiadan’ny avokavoka.

 

10-15 taona aoriana:

Mihalava ny taham-pahavelomana ary mitovy amin’ny toe-batan’ny olona tsy mifoka sigara ny olona tafala aminy.

 

Misy ny fanafody afaka manampy ireo olona te-hiala sigara nefa marihina fa ilaina ny manantona mpitsabo alohan’ny hampiasana azy ireny mba hahazoana vokatra tsara sy tsy hisorohana ny mety ho  fiverenana aoriana.

 

Mahereza fa vitanao ny miaina tsy misy sigara!

 

 

 

Dr ANDRIAMIARINARIVO Miarintsoa

Tél. 034 01 119 20

LE CERVEAU DE L’ADOLESCENT

Posted by admin On mai - 10 - 2012 ADD COMMENTS

.

Combien de parents, autant d’enseignants se posent les mêmes questions vis à vis des Ados : Qu’est ce qui s’est passé, comment cela s’explique t’ il que cet enfant ait autant changé ?… Lui qui était volontaire et respectueux, il est actuellement nonchalant et impertinent ! Et elle si bavarde et si enthousiaste, pourquoi elle s’isole et elle devient si boudeuse voire secrète ?… Au pire, les parents se trouvent désarmés et se culpabilisent voire à la longue démissionnent !… Quant aux profs, et surtout avec 30 ados, 40 voire plus dans la classe, plongés dans  » une cacophonie d’humeur et de comportement « , assez souvent ils se retrouvent débordés voire abandonnés !…

.

Voilà pourquoi, l’Unicef avec l’Université Catholique de Madagascar et grâce au savoir du Professeur P-A Michaud, ont organisé cette Conférence sur  » les Secrets du Cerveau de l’Adolescent «  . L’exposé a été suivi d’un débat qui a vu la participation remarquée du Dr Raharison de Psymada, dont les interventions ont montré qu’au XXlème siècle, l’éloignement par rapport à l’Europe ne constitue plus un obstacle par rapport à l’acquisition des nouvelles connaissances dans le domaine des neurosciences. Malheureusement, le temps était trop court et les personnes présentes n’ont pas eu le temps de poser toutes les questions auxquelles elles auraient bien voulu avoir des réponses pour essayer de mieux résoudre les problèmes du quotidien avec les ados (c’était le cas des éducateurs, médecins, psychologues et même étudiants voire parents)

En somme, il faudrait vraiment penser à organiser des Formations plus ciblées voire des Ateliers qui pourraient regrouper les personnes intéressées selon les catégories, qu’ils soient enseignants, éducateurs, parents et même les jeunes eux-mêmes. Et justement, l’idéal serait d’avoir la participation de Psymada dans ce genre d’activité !…

Faites passer le mot !…

.

Jean Chri

.

 

 

 

Ci-dessus, les Photos de cet évènement.

AMOUR & VIOLENCES

Posted by admin On mars - 26 - 2012 5 COMMENTS

 » FORUM  OUVERT !… « 

 Exceptionnellement, ce Forum sera modéré par le Dr RAHARISON  lui-même.

La modération se fera de manière groupée en fonction de ses disponibilités.

.

« Ton avis, ton vécu par rapport à ton entourage, tes parents ou ton propre couple !… »

.

Parler d’Amour & Violences, ou de Violences Conjugales, c’est à dire de violences dans le cadre conjugal c’est parler de violences entre deux êtres qui, normalement et par choix sont ensemble ou se sont unis en raison de sentiments profonds.

.

En somme, l’association de ces deux mots « violence » et « union » ou « violence » et« conjugale» constitue un paradoxe, pire un oxymore. En effet  le mot « Conjuguer » suppose avant tout : combinaison, alliance, correspondance, complicité, etc. Et le terme « Violence » fait plutôt preuve d’aversion, d’exaspération, de répugnance,  de haine,…

Ainsi, si deux personnes jeunes, ou adultes s’unissent par choix et qu’à un moment de leur parcours se mettent en place l’acharnement et la violence : Cela signifie que soit, il y a eu une faille lors de la conception  de cette union soit que l’alliance devrait être remise à jour ou à la limite ne serait plus à l’ordre du jour.

Ainsi, deux grandes questions se posent à nous :

–          Avant toute union, y auraient-ils des raisons  ou facteurs  essentiels à prendre en compte par l’un ou l’autre membre du couple et qui ne le sont pas suffisamment?…

–          Quelles sont les différentes composantes qui au quotidien, risquent de  détériorer  les relations entre deux personnes  ?….

Sachons seulement que la violence dans le couple n’a pas de rapport avec l’âge. Les études et notre pratique quotidienne montrent qu’il y a même plus de violences chez les ados et les jeunes que chez les adultes. Les ados, encore plus que les adultes ne savent pas que les humiliations, les mots méchants, les insultes, les menaces font partis des violences psychologiques et les conséquences sont aussi graves voire plus graves car favorisent la culpabilité du ou de la victime. La négligence ou l’accumulation de tels actes peut   aussi conduire à des violences physiques ou/et sexuelles.  En somme beaucoup d’individus ignorent qu’ils subissent la violence ou pensent que c’est l’apanage de l’Amour.

.

STOP  A  CETTE  VIOLENCE   PLUS  QU’ABSURDE  ET  QUI  DÉTRUIT AU  LONG  COURS !…   Mais avant tout, venez témoigner anonymement votre vécu et ce que vous voyez autour de vous (parents, famille, amis,…). Ce que vous allez apporter servira inexorablement aux autres car nous avons tous besoin d’ouvrir les yeux et de réagir!…

Et pour plus d’interactivité et de partage dans ce Site, Psymada veut  susciter la participation et les témoignages du plus grand nombre. Le débat est donc ouvert et nous faisons appel à chacun (e) de vous car encore plus dans ce domaine, le PARTAGE   EST  ESSENTIEL !…

Ainsi, au lieu de rédiger  nous-mêmes, nous vous demandons  de nous envoyer vos avis dans la rubrique « Commentaires » ci-dessous. Sachez  qu’il faut d’abord s’inscrire « en haut de page,  à droite »  avant de pouvoir envoyer vos avis.

Grand merci pour l’échange que votre participation va favoriser !…

 

N’oublions surtout pas que l’équilibre dans une société dépend avant tout de l’harmonie dans les Familles donc de la stabilité dans chaque couple !…

.

Dr Raharison

Neuropsychiatre & Psychothérapeute

.

PHOTO  GALLERY   (KÔZY LIBERTY)

.

VOS  PARTICIPATIONS  & COMMENTAIRES

La Lèpre, entre croyance & misère

Posted by admin On janvier - 31 - 2012 ADD COMMENTS

Depuis plusieurs siècles avant J.C, il suffisait d’avoir des tâches blanches persistantes qui s’écaillent et surtout qui s’étendent sur le corps pour être accusé de lépreux. Cette maladie, en raison du manque d’hygiène et la grande promiscuité dans les familles et les tribus, a décimé en quelques années tout un peuple, toute une cité voire toute un royaume. La peur de cette affection contagieuse qui finit par toucher les nerfs, qui rend insensible la peau ou tout un fragment de membre, et facilitant la mutilation, le handicap et la laideur ; a toujours expliqué l’exclusion voire la condamnation de ses victimes. Ainsi, les individus soupçonnés d’être atteint de Lèpre sont d’emblée accusés d’être « Impurs », repoussés à l’extérieur des villages, dans des lieux où paradoxalement, ils subissaient la maltraitance mais faisaient également l’objet de différentes incantations et même de prière. Des riches venaient même en pèlerinage aux abords des léproseries et y versaient quelques pièces dans l’espoir de sauver leur âme. Quant aux malades, après plusieurs mois, ceux qui n’en mouraient pas et surtout ceux dont l’état ne s’aggravait pas (probablement par ce qu’ils avaient été accusé à tort de lépreux); ceux là avaient droit à des séances de purification avant de réintégrer la communauté.
Les grandes invasions, les explorations, l’esclavage, les différents commerces entre les civilisations (épices, soie, minerais,…): toutes ces migrations de population ont favorisé la transmission de la lèpre de pays en pays et à travers les siècles. Au Moyen âge, l’Europe centrale comptait 20.000 léproseries. C’est depuis la découverte, en 1873 par le Médecin Norvégien G. A. Hansen, du bacille Mycobacterium Leprae que les recherches sur cette pathologie et son traitement ont bien évolué. Madagascar, avec l’Inde et le Brésil, fait toujours parti des trois pays où il y a le plus de cas de lèpre dans le monde. Mais ce nombre a diminué, moins de un cas sur 10.000 habitants (0,86 sur 10.000 habitants en 2006 et 0,82 sur 10.000 habitants en 2011) d’après le Ministère de la santé. Toujours est-il que le comble de la lèpre, autant que la tuberculose ou encore le Choléra, c’est qu’elle touche essentiellement les zones les plus reculées, les personnes les plus démunies qui de fait sont aussi les plus fragiles. Terminons par cette citation de Victor Hugo :
« La misère est une maladie du corps social comme la lèpre était une maladie du corps humain. »
.
Dr Raharison

Des géants entre ciel et terre

Posted by admin On janvier - 24 - 2012 ADD COMMENTS

Par leur taille impressionnante et leurs formes originales, les baobabs figurent parmi les arbres les plus remarquables. Véritables symboles de la forêt tropicale sèche de Madagascar, le baobab inspire le respect et fait l’objet de nombreux rites traditionnels.

Six des huit espèces de baobabs connues sont endémiques de Madagascar. Ces espèces et les écosystèmes qui les abritent ont une forte valeur patrimoniale. Bien qu’encore mal connus, les baobabs malgaches sont aujourd’hui menacés par la déforestation et les aléas climatiques. Les habitats à baobabs restent encore peu étudiés à Madagascar, en partie à cause des difficultés d’accès aux espaces de l’Ouest de l’île où ils sont présents. En conséquence, les programmes de conservation sont souvent inappropriés et répondent mal aux réalités biologiques et sociales.

Une équipe du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad), a découvert qu’il est possible d’étudier la répartition des baobabs à partir d’images satellites dites à très haute résolution spatiale. Cette approche est actuellement testée sur plusieurs espèces de baobabs malgaches dont Adansonia grandidieri, espèce emblématique de la grande île internationalement connue pour ses alignements de l’Allée des baobabs.

Pour enrichir les connaissances actuelles sur le genre Adansonia à Madagascar, le projet développé produit et mutualise de l’information géographique sur les espèces concernées, leurs peuplements et leur environnement. La diffusion des résultats est mise en œuvre par des publications scientifiques, par l’animation d’un réseau d’échange « Information géographique et baobabs » mais aussi par la diffusion de produits de vulgarisation d’appui à la conservation des baobabs.

Une partie des résultats obtenus a été présentée au grand-public à l’Institut Français de Madagascar à Antananarivo, du 22 au 26 novembre dernier, à l’occasion de l’exposition « Baobabs, des géant bien mystérieux » en collaboration avec le Fofifa, l’Université d’Antananarivo, l’association Fanamby et Madagascar National Parks (MNP).

En complément, le film documentaire « Baobabs entre ciel et terre » montre comment l’utilisation d’images satellites permet de mieux connaître ces baobabs et les protéger. Il décrit la démarche des scientifiques qui expérimentent sur le terrain en intégrant une dimension graphique de l’information scientifique. Il relate d’autre part, l’expédition et les découvertes réalisées durant la mission. Il est disponible en DVD et peut être commandé sur le site du CIRAD ou en contactant directement Cyrille Cornu à Madagascar.

Contact : ccornu@cirad.fr

ENTRE VOEUX & REALISATION

Posted by admin On janvier - 17 - 2012 ADD COMMENTS

Le mot « Janvier » vient de Janus, une divinité de la mythologie romaine. En latin, « janua » désigne la porte de la maison. Janus signifie aussi « passage » et il est représenté par une effigie à deux visages accolés et dressée à l’ouverture des portes. Une de ses faces est tournée vers l’intérieur et veille à ce que la guerre ne puisses entrer et l’autre tournée vers l’extérieure présidant le départ de l’armée qui va combattre. Cette statue est aussi l’image du présent, ce moment de transition entre le passé et le futur, entre la guerre et la paix et justement, une fois la porte fermée, on espère que la paix ne pénètre les lieux et que la guerre reste dehors.
Janvier, premier mois de l’année, une dénomination qui n’a pas été choisie au hasard. Une transition entre l’année précédente et l’année qui suit, pour que les évènements à venir soient meilleurs que ceux vécus dans le passé. Janvier est donc une période charnière ou les mots : Changement, Evolution voire Développement devraient être la règle ! Et les milliards de vœux que nous nous échangeons semblent le confirmer. Dommage qu’il y ait trop d’écart entre nos Vœux et nos réalisations. En fait, pour que nos souhaits s’accomplissent, il faut que nous soyons plus réalistes par rapport à nos choix, que nous ayons plus de conviction et surtout plus d’engagement. Tout désir non suivi d’effort est comparable à une flamme allumée en pleine brise. C’est normal par exemple que celui qui veut la santé fasse un minimum d’effort sur son hygiène de vie. Que pourrait espérer le cardiaque qui s’enivre et se goinfre régulièrement; de même pour le diabétique qui refuse toute forme de régime. Quand on aspire à la prospérité, n’est-il pas logique qu’on lutte et qu’on se démène pour y arriver. Combien parmi nous souhaite la paix et l’entente entre les peuples, mais y en a t-il autant qui recherche à éviter ou à régler les moindres conflits, autant dans sa famille, que dans son quartier ou à son travail. En somme, Faire un vœu, ne signifie pas attendre passivement et encore moins présager un miracle, c’est plutôt se donner les moyens pour arriver à son objectif.
De fait, à chaque nouvelle année, avec l’aide de Janus, prenons la décision de refermer la porte et que les « mauvaises choses » de l’année précédente ne nous poursuivent l’année d’après. La meilleure des résolutions, c’est de reconstruire ce qui ne nous a pas réussi, d’emprunter la meilleure des voies pour y arriver. Ne faut’ il pas arrêter de se partager des souhaits par pure habitude, ou formuler des vœux au-delà du possible et de nos possibilités. N’est-ce pas tout simplement se leurrer ou pire, s’engouffrer dans la spirale de la fatalité ?… Espérons que chacun de nous et plus particulièrement les décideurs et détenteurs de pouvoir, feront désormais de leurs vœux : un Serment, une Promesse, un Défi ! Encore une fois, Bonne Année à tous….

 

Psymada

RESTONS VIGILANT !…

Posted by admin On décembre - 3 - 2011 ADD COMMENTS

( Miora RAJAONARIVELO & Psymada )

Depuis la première identification du Sida en juin 1981, depuis l’isolement du premier virus en 1983, beaucoup d’étapes dans la recherche et dans la prise en charge ont été franchies. Après ces trente longues années pour les chercheurs, pour les patients mais aussi pour leurs familles, nous estimons qu’il est fondamental de rappeler certaines notions de base et dorénavant, les garder en tête.

Comment agir pour la lutte contre le Sida ? A l’occasion du 1er décembre, journée mondiale du Sida, comment participer au leitmotiv mondial : «Objectif zéro: zéro nouvelle infection à VIH, zéro discrimination, zéro décès lié au sida» ?

Rappelons d’abord ce qu’est effectivement le Sida. Le Sida est une maladie provoquée par le virus de l’immunodéficience humaine ou VIH. Ce virus attaque le système immunitaire (organisation de défense de l’organisme contre toute infection) de la personne infectée et la rend plus vulnérable vis-à-vis des maladies. La personne se retrouve alors littéralement sans défense et peut mourir suite à des infections même les plus anodines comme la grippe ou la bronchite. C’est aussi le cas de certaines maladies qui de moins en moins touchent les personnes munies d’un bon système de défense ou celles qui se traiteraient plus facilement dans le cas ou l’immunité ne serait pas fragilisée. Il s’agit des maladies dites opportunistes telles la Tuberculose, la Toxoplasmose, les pneumonies, les affections liée aux champignons, etc.

Qui peut être atteint du Sida ? Le principal mode de transmission du virus est la voie sexuelle. Mais comme le virus circule dans le sang après pénétration dans l’organisme, tout contact avec une seringue infectée constitue un facteur de risque majeur. Enfin, une mère peut infecter son enfant lors des dernières semaines de grossesse ou en allaitant son enfant.

Comment se prémunir du Sida ? Du point de vu sexuel, la prévention idéale serait l’abstinence dès qu’il y a un doute autant par rapport à sa propre santé qu’à celle du partenaire. Une autre manière de se protéger, c’est de penser à tout prix à utiliser un préservatif avant l’acte sexuel. Pour les couples fidèles, les rapports sexuels sans protection peuvent être décidés après résultat négatif d’un dépistage effectué selon les normes internationales. Suite à ce dépistage, on reste séronégatif tant qu’il n’y aura pas de contact direct ou indirect avec le sang d’une personne infectée (ne pas partager les articles personnels comme un rasoir, une lime et surtout pas les seringues et aiguilles; notamment chez les individus utilisateurs de drogues intraveineuses)

Comment soutenir les personnes atteintes du virus ? Une personne atteinte par le VIH peut subir une discrimination si son entourage est mal informé sur la maladie. Si son entourage cherche à l’éviter par peur d’une contamination, elle peut se sentir encore plus isolée dans sa maladie. Il est donc important de rappeler une nouvelle fois que le VIH se transmet uniquement par certains liquides corporels : le sang, le sperme, les sécrétions vaginales et le lait maternel. Par conséquent, une poignée de main, la sueur ou les larmes d’un séropositif sont complètement inoffensifs. De même que partager les toilettes, ou utiliser les serviettes ou le téléphone d’une personne séropositive est absolument sans danger. Enfin, le virus ne peut pas être véhiculé par un insecte.

Aujourd’hui, il existe des traitements qui permettent de ralentir la progression du VIH mais ils restent très coûteux et contraignants. En général, une personne séropositive doit se soumettre à des examens réguliers afin de dépister certaines maladies dès leur stade précoce. Le médecin peut ainsi traiter au plus tôt l’infection en cours et éviter que la situation ne s’aggrave étant donné que le système immunitaire du séropositif est très affaibli. Par ailleurs, des études indiquent qu’en ayant recours à des techniques de relaxation ou à différentes formes de soutien psychologique, la personne séropositive peut réduire le stress lié à sa maladie et par la même occasion limiter l’affaiblissement de son système immunitaire.

Souhaitons qu’en termes de Sida, l’évolution que nous apportent de jour en jour la science et la médecine ne favorisera jamais en nous une « sous estimation » de cette grave maladie qui reste et restera un grand risque pour l‘Humanité. RESTONS TOUJOURS VIGILANT !…

 

Source : passeport santé.net

INTRODUCTION

Le monde change, les mœurs évoluent mais la violence et particulièrement envers les femmes reste présente dans nos sociétés. En 2000, le Conseil de l’Europe a rapporté que chaque jour, une femme sur cinq était encore victime de violence sur le territoire européen. A Madagascar, en 2007, d’après une enquête de l’ENDA Océan Indien et l’IRD, sur les femmes de 15 à 62 ans interrogées à Antananarivo, 65 % ont déjà subi au moins une forme de violence. Au Canada, sur les femmes mariées ou en concubinage, 3 sur 10 ont déjà été victime de violence et 21 % d’entre elles l’ont même vécu pendant la grossesse. Aux Etats-Unis, une femme serait battue par son partenaire toutes les 15 secondes alors qu’en Afrique du Sud, une femme serait violée toutes les 23 secondes.

Dans un volet plus spécifique et qui mérite sûrement d’être cité, rappelons que lors des conflits armés et les guerres civiles, les missionnaires des nations unies ont dénombré 100 000 à 250 000 femmes violées en trois mois de génocide au Rwanda. D’autre part, les milices armées ont violé plus de 60 000 femmes pendant la guerre civile en Sierra Leone, plus de 40 000 pendant le conflit au Liberia et environ 60 000 dans l’ex-Yougoslavie. Dans ces derniers cas, la violence et le viol sur les femmes constituent même une arme de guerre, une bombe au service du génocide,…

.

HISTORIQUE

Dans l’ensemble, en ce XXlème siècle, l’éducation pour tous, les avancées de la technologie, la modernisation et le confort de vie ne constituent donc pas une garantie de la baisse de « l’animosité » chez l’être humain et en particulier chez l’homme vis-à-vis de la femme, sa partenaire pour la vie. C’est sûr que s’agissant des violences conjugales, les maris ou les compagnons peuvent en être les victimes mais à l’exemple du Canada, dans 8 cas sur 10, c’est la femme qui est la plus concernée. Depuis quelques années, dans plusieurs pays, pas mal d’efforts ont été effectués en termes de campagne de sensibilisation pour le droit de la femme et plus particulièrement contre la violence sur les femmes. Et pour plus de crédibilité et d’efficacité, une impulsion internationale a même été mise ne place car l’année 1975 a été désignée par l’ONU, Année Internationale de la femme. Une  » Décennie des Nations unies pour la femme  » a même été commémorée de 1975 à 1985. Puis depuis 1977, la date du 08 Mars a été reconnue officiellement par les Nations Unies, « Journée Internationale des Femmes », à la mémoire de la première manifestation des ouvrières américaines du textile en 1857 puis plus tard, celle de Saint Petersburg en 1917.

 

MON ENFANT, JE TE TRANSMETS « MA VIOLENCE » !…

Depuis toujours, l’homme se considérait supérieur à la femme. Un précepte culturel datant de la nuit des temps faisait de lui le chef par rapport à sa compagne. Et malgré toutes ses années, la culture et l’éducation, dans de nombreux pays, véhicule toujours cette domination de l’homme sur la femme. Le plus souvent, ce sont même les mères qui, de génération en génération, transmettent à leurs filles combien elles doivent respect et obéissance à « l’homme de leur vie ». Mais si généralement, ce principe est rarement évoqué de vive voix auprès des garçons de la famille, on peut dire qu’il se fait par omission ou du moins par des sous-entendus.

 

Dans plus de 65 % des mariages célébrés dans le monde, certaines formules datant du moyen âge restent encore valables : l’homme doit mériter sa femme, il lui doit « protection et sécurité ». Jusque maintenant, l’électricité, la télévision et le téléphone portable n’ont pas révolutionné certaines traditions dans l’union entre deux êtres. Et la contrepartie est on ne peut plus claire : « sa femme lui doit respect et obéissance ». Rappelons-nous cette image symbole transmise par les contes et les légendes de notre enfance et que les parents du XXlème siècle racontent encore et toujours à leurs bambins. L’histoire du chevalier ou du prince, jeune fort et beau qui brave tous les dangers puis démontre sa force et son courage pour enlever ou délivrer sa dulcinée. « L’Amour n’a pas de prix ! », c’est en fait l’essentiel du message que les éducateurs de tous les temps ont voulu transmettre aux tous petits. Mais qui nous dit que nos mioches et surtout avec l’intelligence qu’ils ont de plus en plus actuellement, n’interprètent pas ces histoires différemment ? Cet homme qui, de par sa bravoure et au péril de sa vie, a réussi à conquérir la femme de son choix, n’a-t-il pas droit de supériorité sur celle-ci ?…

Sachons que les valeurs que nous transmettons à nos enfants passent essentiellement par leur « consommation quotidienne ». Cela passe par nos discussions avec eux mais aussi par les paroles qu’ils peuvent entendre de nous et même dans le cas où ils ne sont pas nos interlocuteurs directs. C’est aussi lié aux petites histoires que nous leur racontons ou par leur propre lecture. Le cas particulier des images est fondamental car le cerveau des enfants les enregistre préférentiellement. Aussi bien par l’intermédiaire des séquences qu’ils suivent à la télévision que des scènes qu’ils peuvent subir malgré eux à la maison : disputes voire violences entre les parents. Et selon plusieurs critères dont je cite : le ressenti de l’enfant témoin de maltraitance (fille ou garçon), son tempérament, les différents facteurs qui conditionnent son existence, l’impact de tout cela sur son tempérament et jusqu’aux éventuelles manifestations qui va s’ensuivre chez lui. Bref, tout cela risque de conditionner son comportement vis-à-vis de l’un(e) ou de l’autre de ses futurs (es) partenaires.

Le pire dans ces situations, c’est que l’enfant témoin de la répétition de tels actes violents, indépendamment de sa volonté, va prendre position. Mis en porte-à-faux et encore immature, l’enfant (indépendamment de sa volonté) va se positionner en faveur de celui qui exerce la violence ou au contraire s’identifier à la victime. Beaucoup plus tard, devenant adulte, plusieurs possibilités pourraient se manifester chez cet enfant. Citons quelques cas d’école:

 

– La femme ou l’homme qu’il va devenir sera contre toute forme de violence et d’emblée va l’exprimer d’une manière ou d’une autre, en temps et en heure à son ou sa partenaire.

– La femme qu’elle sera va accepter malgré elle la violence que pourrait exercer son ou ses partenaires successifs. Une expression dit: Elle est tombée dedans, étant petite.

– L’homme qu’il deviendra va au contraire calquer l’attitude du paternel et sans vergogne violenter sa femme.

– Mais le changement avec le temps n’est pas exclu. A priori, l’adulte qu’elle ou il est devenu peut afficher voire revendiquer une attitude « anti-violence ». Par contre, en fonction de la personne qui va vivre avec lui (ou elle), et au fur et à mesure des années et des circonstances de vie, tout peut changer du jour au lendemain. Là encore, plusieurs facteurs vont entrer en jeu. Le plus souvent, ce sont des éléments qui peuvent déstabiliser la vie du couple. A partir du moment où certains produits (alcool, drogue) ou certaines situations (problèmes de finances, de jalousie, d’infidélité,…) changent le quotidien du ménage, la notion de violence tant refoulée risque de revenir en surface. Ainsi, au pire, le mari qu’il est devenu va finir par cautionner l’attitude de son père et qui sommeille depuis longtemps en lui. Pour le cas de la femme, les mêmes circonstances de vie peut la faire basculer et glisser dans la peau d’une victime; malgré son « Avant-gardisme » affiché au départ. La soumission et la violence vont finir par la rattraper, à l’image de sa propre mère. Le cas inverse n’est pas exclu car l’homme dont le père était violent peut finir par devenir victime et la femme, au contraire de sa propre mère, devenir « le bourreau ».

 

L’AMOUR EN HÉRITAGE

La Violence faite à une personne peut être psychologique, physique voire sexuelle. Elle peut exister autant dans le cadre familial (violence conjugale, mutilations génitales) que dans les différents milieux sociaux et sous des formes très diverses (viols, agressions et harcèlement sexuel, esclavage domestique, traite des femmes et prostitution forcée). L’imposition d’une « Loi du Silence » fait de certains témoins, des coupables à vie et de la victime une écorchée vive. Pour une famille, une telle blessure laisse toujours une cicatrice plus ou moins grande et tôt ou tard, un quelconque évènement risquerait toujours de la raviver.

 

Pour lutter contre de telles violences perpétrées sur les femmes, les Nations Unies ont mis en place différentes structures organisationnelles et de nombreuses campagne de sensibilisation. Ainsi, « la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes » a été adoptée le 18 décembre 1979. 186 pays dont Madagascar sont signataires de cette Convention. Quant à la date du 25 novembre, elle a été fixée pour commémorer l’assassinat en 1960 des 3 sœurs Patria, Minerva et María Tereza Mirabal, héroïnes et martyrs de la lutte contre le Dictateur Rafael Trujillo de la République Dominicaine. Une telle Convention est un symbole fort de la part de toutes ces nations mais la question se pose : Comment faire pour qu’il y ait un impact dans les différentes cultures, dans le cadre de nos sociétés ?…

.

Pour Psymada, une chose est sûre, la solution valable car préventive est celle passant par le biais du couple lui-même, de la Famille. « Si, à notre enfant, nous pouvons léguer et même sans le vouloir la violence, heureusement nous pouvons également lui transmettre, et même sans modération, l’Amour qui est en nous ou au sein de notre couple !… ». Soyons, on ne peut plus clair:  » Un individu ne peut pas aimer s’il n’a pas lui-même reçu de l’Amour !… «  Et tous Parents qui se respectent se doivent de donner l’exemple !…

.

SURTOUT N’HÉSITER PAS A COMMENTER CET ARTICLE !…

(Pour commenter: inscrivez vous d’abord en haut de la page, à droite)

N’hésitez pas à rapporter (anonymement) vos témoignages !… Cela ne peut qu’être enrichissant et plein d’enseignement.

.

Dr A. Raharison

Neuropsychiatre-Psychothérapeute

Diplômé de l’Université Catholique de Louvain BELGIQUE

Médecin Chef de Centre de Diagnostic Neuro Psycho

Mandrosoa-Ilafy 101 – ANTANANARIVO – MADAGASCAR

 

.

.

– Site des Nations Unies : http://www.un.org/fr/women/endviolence/index.shtml

– Site du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes: http://www.droitshumains.org/Femme/Comite_FE/Comit_Onu.htm

– Amélioration de l’environnement sanitaire et social des quartiers pauvres d’Antananarivo, Madagascar : http://enda-europe.org/developpement-urbain-a-madagascar